Fot. UM w Częstochowie

W urzędach gmin trwa nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca 2020 roku.

Powszechny Spis Rolny umożliwia pozyskanie danych, umożliwiających analizę zmian polskiego rolnictwa przed oraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej, a także porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich. To również informacja o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. W tym roku Powszechny Spis Rolny trwać będzie od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju. Udział w nim jest obowiązkowy. W celu przeprowadzenia spisu urzędy gmin poszukują rachmistrzów. Więcej na ten temat mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy.

– Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Oferty można składać od 15 czerwca do 8 lipca. Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest odbyć szkolenie, zakończone egzaminem testowym. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

O tym, w jaki sposób zostać rachmistrzem, mówi Łukasz Stacherczak z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy.

– Kandydat na rachmistrza terenowego powinien być pełnoletni, zamieszkiwać na terenie Częstochowy, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat na rachmistrza powinien złożyć odpowiednie dokumenty. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o niekaralności. Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa z dopiskiem: “Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”

O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata oraz kolejność zgłoszeń podczas naboru. Po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego rachmistrz otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

ABK

Skip to content