Nabór na rodziców adopcyjnych do projektu „Misja Szkoła”

Fot. Błażej Mielcarek, “Misja Szkoła”

Ruszył nabór na rodziców adopcyjnych do projektu „Misja Szkoła”. Celem inicjatywy jest pomoc dzieciom z krajów tzw. Trzeciego Świata, poprzez umożliwienie im edukacji tam, gdzie mieszkają. Każdy może objąć opieką dziecko, dając mu szansę na lepszy start w życie.

„Misja Szkoła” to projekt organizowany przez redakcję czasopisma „Misyjne Drogi”. Od kilku lat dzięki wsparciu osób zaangażowanych w niesienie pomocy, dzieci mieszkające w krajach misyjnych, zyskują pomoc duchową i materialną. Więcej na ten temat mówi Zofia Kędziora, dziennikarka i koordynatorka akcji „Misjonarz na Post”.

– Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie nie potrafią ani czytać, ani pisać. Gdyby nie pomoc czekałby je los tragarzy, pracowników fabryk czy plantacji. Chcemy to zmienić, dlatego pomagamy od wielu lat: w Indiach, Bangladeszu Madagaskarze, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc.

Wsparcie ofiarowane jest konkretnemu dziecku, które żyje w ubóstwie. Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania podopiecznego i trwa przynajmniej kilka lat.

Kontakt z dzieckiem możliwy jest za pośrednictwem misjonarzy oblatów. Udział w projekcie mogą podjąć zarówno rodziny jak i osoby prywatne oraz instytucje, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne.

Projekt “Misja Szkoła” obejmuje pięć szkół związanych z oblatami. Trzy na Madagaskarze, jedną w Indiach i jedną w Bangladeszu. Programem pomocy została objęta także placówka w Pharping w Nepalu.

O tym, że najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym ubóstwu i wykluczeniu jest oświata, informuje m.in. raport sporządzony przez UNICEF. Każdy dodatkowy rok szkolny podwyższa przyszłe dochody dziecka o około 10%. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie wiadomo, kiedy dzieci powrócą do szkół. Wsparcie jest tym bardziej potrzebne, ponieważ bez niego wiele placówek nie będzie w stanie stosować się do wymogów sanitarnych, jednocześnie dezorganizując swoje funkcjonowanie. Znalezienie darczyńców jest więc szczególnie ważne i z pewnością zaważy na losie wielu dzieci.

Zainteresowani udziałem w projekcie „Misja Szkoła” mogą zasięgnąć informacji na stronie www.misjaszkola.pl.

ABK

Skip to content