Okres śpiewania kolęd skończy się już niebawem – 2 lutego. Ostatnie chwile wykorzystały trzy licea naszego miasta: Słowacki, Traugutt i Sienkiewicz, które zorganizowały koncert kolęd dla seniorów.

30 stycznia w sali widowiskowej IV LO im. H. Sienkiewicza wystąpiło w sumie ponad stu uczniów. Tradycja koncertu sięga już kilku lat.

Uczniów jest rzeczywiście sporo zaangażowanych, ponieważ są to chóry Liceum Słowackiego, Liceum Traugutta, nasz, a także soliści. Jest to dość duże przedsięwzięcie, ale każda szkoła oczywiście przygotowuje swoją część programu. Z każdej szkoły jest nauczyciel, który koordynuje to wszystko, poza tym oczywiście dyrekcje wszystkich szkół też czuwają nad tym, żeby odbyło się wszystko dobrze. Seniorzy zwykle chętnie przychodzą do nas na te koncerty. Jest to też dla nich okazja, żeby się spotkać i porozmawiać – mówi dyrektor IV LO, Jadwiga Sipa.

Nad przygotowaniem uczniów z Sienkiewicza czuwał pan Kazimierz Nocuń, który prowadzi szkolny chór. Z I LO im. J. Słowackiego zaprezentował się zespół wokalny „Słowak i Muza”, który został utworzony na przełomie ostatnich czterech lat. Na scenie było obecnych również ponad czterdziestu uczniów II LO im. R. Traugutta.

Koncert kolęd był z pewnością dobrą okazją do integracji uczniów z trzech najstarszych liceów częstochowskich.

KF

Skip to content