Nauczyciele mogą zapisać się na szczepienie

Szczepienia nauczycieli/fot. pacjent.gov.pl

Ruszyły zapisy kolejnej grupy nauczycieli na szczepienie przeciwko Covid-19. Chętni do przyjęcia preparatu powinni zgłosić się do dyrektora placówki oświatowej, w której są zatrudnieni. Zapisy na szczepienia przeznaczone są dla osób do 69. roku życia i potrwają do 3 marca bieżącego roku.

Więcej na ten temat mówi Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

– W tej grupie wiekowej rejestrowani do szczepień są też pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również mają możliwość zgłoszenia się do szczepień (podobnie jak wymienieni wcześniej pracownicy oraz instruktorzy). Taką informację muszą przekazać dyrektorowi placówki, w której są zatrudnieni lub też rektorowi. Nauczyciele do 69. roku życia będą mieli podawaną szczepionkę firmy AstraZeneca.

Od 2 marca na szczepienie rejestrować mogą się także nauczyciele, którzy przebywają na długotrwałych zwolnieniach, pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, w tym nauczyciele oraz specjaliści odpowiedzialni za opracowanie arkuszy egzaminacyjnych. Przypomnijmy też, że zgłoszenia na szczepienie rejestrowane są w dwóch systemach – dla nauczycieli oświaty w Systemie Informacji Oświatowej, dla akademickich w systemie POL-on (Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce). Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni, może zgłosić się na szczepienie tylko w jednym miejscu. Jedną z osób, które przyjęły już produkt firmy AstraZeneca jest dr Agnieszka Pobratyn, pracownik Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie:

– Zdecydowałam się na szczepienie, ponieważ od roku pracuje w domu. Bardzo brakuje mi bezpośredniego kontaktu ze studentami i pragnę powrotu do normalnego trybu życia. Najpierw zgłosiłam się do mojego pracodawcy, do działu kadr. Tam podałam wszystkie potrzebne dane. Po kilku dniach pani z działu kadr oddzwoniła do mnie i podała termin i miejsce szczepienia. 2 marca przeszłam się do szpitala na Zawodziu, wypełniłam odpowiednią ankietę, porozmawiałam z lekarzem i zastałam zaszczepiona.

Do tej pory w całej Polsce produkt firmy AstraZeneca przyjęło ponad 205 tys. nauczycieli. W Częstochowie na szczepienie zgłosiło się ok. 42% wszystkich uprawnionych do tego pracowników oświaty. Szczepienia tej grupy rozpoczęły się 12 lutego.

ABK

Skip to content