„Regulacje podatkowe, kompetencje językowe i społeczne dla biznesu” to temat spotkania zorganizowanego przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencję poświęcono planowaniu zmian w przepisach prawnych oraz roku kompetencji językowych i społecznych w działalności instytucji i przedsiębiorstw. Spotkanie jest okazją do zawiązania współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, przy realizacji tzw. trzeciej misji.

– Nasza uczelnia to nie tylko kształcenie i badania, ale także przedstawienie naszych możliwości współpracy z lokalnym otoczeniem. To spotkanie pokazuje możliwości uczelni w dziedzinach, które mogą pomóc biznesowi w innych zakresach, niż zarządzanie, ekonomia, nauki techniczne czy ścisłe. Spotkanie poświęcono naukom prawnym i społecznym, a także kwestiom kompetencji językowych – mówiła prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uczelni.

Inicjatorem spotkania jest Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD. Prawo i obszary społeczne to niejedyne tematy omawiane podczas regularnie prowadzonych spotkań.

– Poprzednie spotkania dotyczyły różnych gałęzi przemysłu. Rozmawialiśmy m.in. o żywności i technologiach z nią związanych. Kolejne konferencje, które planujemy w czerwcu i październiku, będą rozwinięciem dzisiejszego tematu. Te spotkania promują dorobek naszych naukowców i prowadzone przez nas badania, a także technologie i patenty z naszego portfolio. Chcemy w ten sposób pokazać przydatność społeczną prowadzonej działalności w Uniwersytecie, nie tylko jako działalności dydaktycznej, ale również jako działalności naukowej i innowacyjnej – tłumaczył dyrektor prof. Edmund Golis.

Konferencja „Naukowcy dla Przedsiębiorców” składała się dwóch paneli, podczas których prelegenci przedstawiali m.in. prawa przedsiębiorców i podatników w procedurach kontrolnych i postępowaniu podatkowym, pokazywali rozwiązania dotyczące czasu pracy wynikające z Kodeksu oraz omawiali spodziewane zmiany w podatkach dochodowych i składkach zdrowotnych.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

Skip to content