Nie bądź obojętny na przemoc – Gość Poranka Radia Fiat Dawid Sztajner

Częstochowskie Stowarzyszenie „Etoh” zostało powołane w listopadzie 2006 roku, jednak status organizacji pożytku publicznego otrzymało pięć lat później. W ramach swojej działalności również prowadząc Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Stowarzyszenie świadczy pomoc w postaci wsparcia psychologicznego oraz materialnego potrzebującym. Gościem Poranka Radia Fiat był Dawid Sztajner prezes Stowarzyszenia „Etoh”.

Początkowo celem działalności Stowarzyszenia była pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Jaki obecnie jest zakres działalności Stowarzyszenia „Etoh”, wyjaśnia Dawid Sztajner:

– Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH organizacja pożytku publicznego z 17 letnim doświadczeniem. Od początku istnienia celem statutowym jest szeroko rozumiana pomoc społeczna wobec osób, doznających przemocy domowej, a także walka z przeróżnymi patologiami.

Głównym tematem poruszanym w Poranku Radia Fiat był projekt ustawy dotyczącej ochrony praw dzieci, który trafił 12 maja do Sejmu i czeka obecnie na podjęcie prac. Ustawa ma wprowadzić m.in.: standardy ochrony dzieci, aby każdy wiedział jak pomóc nieletniemu, który jest krzywdzony, reprezentowanie dziecka w sądzie przez prawnika, czy obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych w celu podnoszenia wiedzy na temat właściwego postępowania z dziećmi. Historia ośmioletniego Kamilka z Częstochowy tak naprawdę pobudziła ogromne zainteresowanie problematyką przestępstw wobec dzieci:

– Tragedia Kamilka i w konsekwencji jego śmierć poruszyła całą społeczność nie tylko Częstochowy, ale całego kraju. Myślę, że wiele osób poczuło, że do takich tragedii nie powinno dochodzić. Że za imionami dzieci nie powinny kryć się takie tragedie. Dla nas ta tragedia była takim tym czynnikiem motywującym do podjąć działania. Zostaliśmy zaproszeni na konferencję na temat bezpieczeństwa dzieci oraz tego, jak jakie zmiany można byłoby wprowadzić do prawa, żeby o te dzieci zadbać. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, za sprawą decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas konferencji uznaliśmy, że te zmiany, które proponuje wiceminister Romanowski – bo to on jest inicjatorem tych zmian – są bardzo dobre, są w interesie dzieci.

Jakie są najważniejsze punkty w znowelizowanej ustawie, wyjaśnia prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia „Etoh”:

– Przyglądając się tej ustawie, mógłbym wyszczególnić kilka najbardziej w mojej ocenie znaczących zmian. Pierwszym z tych punktów jest analiza przypadków krzywdzenia, ten punkt ma być odpowiedzią na to, że jeżeli już dochodzi do tych tragedii, żeby wyciągnęli z nich jak najwięcej wniosków. Żebyśmy je analizować w każdym calu, po to, aby śmierć czy tragedia dziecka nie poszła na marne i pozwoliła nam zbudować system wczesnego reagowania. Chodzi przede wszystkim o to, żeby do takich wydarzeń nie dochodziło!

Siedziba częstochowskiego Stowarzyszenia „Etoh” mieści się przy Alei Pokoju 12, natomiast trzy jego filie w Myszkowie, Kłobucku oraz Olsztynie.

 

Skip to content