„Gdyby wybuchła wojna, wszyscy trafilibyście do niewoli ze względu na profil nauki, jaki podjęliście”. Takimi mocnymi słowami skierowanymi do uczniów „mundurówki” przemówił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Rafał Piotrowski.

We wtorek, 18 lutego w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zorganizowano prelekcję dotyczącą mowy nienawiści. Spotkanie dotyczyło konsekwencji prawnych i społecznych, jakie niesie ze sobą nienawiść na przykładzie historii kresów.

– Do młodego człowieka bardzo łatwo trafić, a jednocześnie z trudnymi rzeczami bardzo trudno dotrzeć. Uczniowie klas mundurowych są perełkami i trzeba im uzmysławiać, że mają postępować i reagować w sposób właściwy oraz mieć świadomość, że nie przypadkowo noszą mundur z symbolami naszego Państwa Polskiego. Dodatkowy element patriotyzmu jest dla nich z jednej strony bardzo istotny, a z drugiej powinien budzić zobowiązanie ich rówieśników i pokolenia – tłumaczył dyrektor placówki, Rafał Piotrowski.

Spotkanie adresowane do młodzieży było bardzo ważne, ponieważ współorganizowała je instytucja, która na co dzień odpowiada za porządek w kraju oraz wychowanie młodzieży.

– Uważam, że to, co udało nam się przekazać, zostanie w głowach tych młodych ludzi. Historia uczy nas tego, że na naszych Kresach było zupełnie znośnie, dopóki się wszystko nie skomplikowało i zakończyło wielkim dramatem. Hejt oraz nienawiść drążyły nasze umysły, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji najtragiczniejszych w naszej historii, czyli do ludobójstwa. Takie konferencje z udziałem młodzieży powinny odbywać się częściej – podkreślił Adam Kiwacki, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych. Głównym celem Towarzystwa jest krzewienie kultury kresowej i przypominaniem tamtejszej historii.

BNO

Skip to content