Już po raz 24 odbywa się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Częstochowie. Rozpoczęła się 16 stycznia, a zakończenie obrad przewidziane jest na 18 stycznia. Do uczestnictwa w Konferencji zaproszeni zostali: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, duszpasterze, wolontariusze, studenci, doktoranci oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

– Mówimy o tym jak ważna jest prawda, nie tylko w opiece paliatywnej, ale i w życiu człowieka. Poza tym przypominamy to co najważniejsze w opiece paliatywnej czyli najważniejszy pacjent. Koło niego ma się toczyć cała opieka medyczna, psychologiczna, terapeutyczna. Wszyscy , którzy przychodzą do hospicjum mają widzieć w na pierwszym miejscu pacjenta i jego rodzinę. Jeżeli tak traktują swoją pracę wtedy jakość opieki jest lepsza. – mówi Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej wymaga przede wszystkim miłości do drugiego człowieka. Opieka nad pacjentem to duża odpowiedzialność. Tematem przewodnim konferencji są słowa Św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się prawdy.” Jak podkreśla Anna Kaptacz, warto rozpowszechniać naukę Jana Pawła II.

–  Lubimy korzystać z tego dobrodziejstwa , które zostawił nam Jan Paweł II. Słowa , które wypowiadał są stale aktualne i ważne. W tamtym roku doszliśmy do wniosku, że to hasło będzie najlepsze na konferencje 2020. – mówi Anna Kaptacz.

Konferencja skupia się na temacie prawdy. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jaśko – Ochojska skupiła się w swoim referacie nie na prawdzie, ale na kłamstwie i na jego zgubnych skutkach. Dlaczego?

– Ponieważ jestem lekarzem, chciałam pokazać kłamstwo z innej perspektywy. Z perspektywy medycznej. Na temat kłamstwa wypowiadają się głównie filozofowie, etycy czy psycholodzy, natomiast lekarze raczej nie. Ja przygotowałam wykład, w którym pokaże jakie zmiany zachodzą w mózgu osoby, która kłamie. Jest to bardzo niebezpieczne dla nas samych. – mówi prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jaśko – Ochojska.

Konferencja też jest okazją do poruszenia ważnych tematów związanych z opieką paliatywną oraz sytuacji obecnej w pielęgniarstwie, medycynie.

– Przyjechałam, aby powiedzieć o sprawach bieżących, co dzieje się w polskim pielęgniarstwie. A dzieje się bardzo dużo. Zmian jest bardzo dużo. Chciałam także podsumować 2019 rok i przekazać priorytety na 2020 rok. Pokazać, że w pielęgniarstwie idzie ku dobremu. – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek

Konferencja każdorazowo skupia ponad 300 uczestników. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content