Niedługo ruszą próbne egzaminy ósmoklasisty

Egzamin/Foto. raido Fiat

Ruszają próbne egzaminy ósmoklasistów. Od 17 do 19 marca zainteresowane placówki na terenie Częstochowy będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne, sprawdzające stan wiedzy uczniów ostatniego roku w szkołach podstawowych. Egzamin będzie przeprowadzany z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego.

Jak mówi Urszula Okrajnia – wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w tym roku egzamin ósmoklasisty, podobnie jak matura, będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych przygotowanych przez ministerstwo edukacji narodowej, a nie jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania te są okrojoną oraz doprecyzowaną wersją podstawy programowej, tak by dzieci i rodzice mogli skupić się na konkretnych zagadnieniach. Jednak, jak w tym roku są przygotowane częstochowskie podstawówki? Naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski wspomina natomiast, że choć każda placówka posiada wytyczne od sanepidu, to ich implementacja będzie leżała w gestii dyrektora, zarządzającego szkołą.

Jak zauważa Grzegorz Nawrocki, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, przeprowadzenie takiego egzaminu próbnego – oczywiście w reżimie sanitarnym – niesie korzyści zarówno dla ucznia, jak i placówki dydaktycznej, ponieważ uczeń dowiaduje się nad czym ma pracować i zaznajamia się ze stresem egzaminu, a szkoła ma możliwość przetestowania swoich procedur w akcji.

Harmonogram prowadzonych egzaminów wygląda następująco: 17 marca (środa) język polski, 18 marca (czwartek) matematyka, 19 marca (piątek) wybrany język obcy.