(Nie)kończąca się opowieść? Jest wykonawca, będą pieniądze?

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie wyłonił wykonawcę do realizacji nieskończonej przebudowy alei Wojska Polskiego (DK-91). Najkorzystniejszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm: NDI S.A oraz NDI Sopot S.A., które zakończy budowę za ponad 359 mln zł.

– Oczekiwanym terminem zakończenia inwestycji jest 30 listopada 2023 roku – mówi rzecznik MZD Maciej Hasik:

– Zgodnie z założonym w przetargu zakresem inwestycji zadanie ma być zrealizowane według pierwotnych założeń i projektu, na który uzyskano zezwolenie na wykonanie inwestycji drogowej. Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się bieg wymaganych prawem terminów, koniecznych do wypełnienia procedury m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych.

Początkowo szacowano, że w podstawowym zakresie inwestycja wyniesie ok. 179 mln zł. Po zakończonej współpracy z pierwotnym wykonawcą (firmą Nowak-Mosty) MZD otworzył oferty w kolejnym postępowaniu przetargowym. Każda z trzech złożonych propozycji przekraczała ustalony przez MZD budżet, który wynosił niespełna 224 mln zł. Skąd więc miasto zamierza pokryć tę różnicę? To pytanie skierowaliśmy do Biura Prasowego Urzędu Miasta:

– Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, Włodzimierz Tutaj, poinformował, że: „Na obecną chwilę trudno powiedzieć coś więcej ponad to, co zostało zawarte w komunikacie Miejskiego Zarządu Dróg. Obecnie przez MZD oraz władze samorządowe analizowane są możliwości zabezpieczenia montażu finansowego dla tego przedsięwzięcia. Wiadomo też, że źródłem finansowania mogą być przesunięcia budżetowe i/lub pozyskane środki zewnętrzne o charakterze bezzwrotnym i/lub zwrotnym.

O tym, z jakich środków inwestycja pokryta zostanie w całości, a także o kolejnych etapach budowy będziemy informować.

ABK

Skip to content