Nieodpłatna pomoc prawna od kwietnia też w soboty

Od kwietnia Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Częstochowie działać będą także w wybrane soboty 2017 roku.

W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa z nich znajdują się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, Punkt III i IV w siedzibie MOPS przy ul. POW, a Punkt V i VI w siedzibie MOPS przy Alei Niepodległości 20/22. Kolejne dwa Punkty – Nr VII i VIII mieszczą się w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy Alei Pokoju 12, a Punkt IX funkcjonuje w Szkole Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy przy Alei Armii Krajowej 68A.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Od kwietnia Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Częstochowie funkcjonować będą także w wybrane soboty 2017 roku.

Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głównym celem realizacji zadania w mieście jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych oraz kształtowanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa. Uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, młodzież do 26. roku życia; seniorzy po ukończeniu 65 lat; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; kombatanci i weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także kobiety w ciąży.

Więcej informacji o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o godzinach funkcjonowania:

http://www.czestochowa.pl/page/5305,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie.html

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content