fot. Patryk Pyrlik / UMWS

W Żorach powstanie unikatowy w skali kraju Akcelerator Biznesowy KSSENON, czyli centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.
W uroczystym podpisaniu umowy na realizację projektu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Janusz Michałek i Andrzej Zabiegliński. Obecny był także Waldemar Socha, prezydent Żor, Kazimierz Dajka, wiceprzewodniczący rady miasta i radny Krzysztof Hałacz.
„Wsparcie dla gospodarki, szczególnie w obecnym czasie walki z Covid-19, to jeden z priorytetów dla Zarządu Województwa. Współpracujemy z Komisją Europejską i administracją rządową, by tworzyć takie innowacyjne rozwiązania jak akcelerator biznesowy KSSENON. W Żorach powstanie centrum przedsiębiorczości, dzięki któremu osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły efektywnie rozwijać plany biznesowe. To z pewnością wzmocni potencjał gospodarczy miasta, Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i województwa śląskiego” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.
Akcelerator Biznesowy KSSENON zakłada budowę w Żorach kompleksu czterech hal wraz z zagospodarowaniem terenu. Każdy z budynków będzie się składał z 8 modularnych mini-hal przemysłowych wraz z częścią o charakterze pozaprzemysłowym. Akcelerator ma być miejscem skupiającym innowacyjne rozwiązania.
„Projekt Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest jednym z pierwszych przedsięwzięć wskazanych w Planie Działań Transformacji Regionu, który jest dokumentem określającym kierunki transformacji w ramach unijnej inicjatywy, w której województwo śląskie uczestniczy od końca 2017 roku. Koncepcja utworzenia innowacyjnej przestrzeni dla biznesu została przedstawiona Komisji Europejskiej, jako jeden z pomysłów powiązania transformacji społeczno-gospodarczej regionu. Projekt zyskał uznanie jako pilotażowy i modelowy i uzyskał rekomendację do wsparcia, jako kluczowa inwestycja, dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.. Jestem przekonany, że ten projekt zmieni Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, bo strefa otwiera się dzięki niemu na małe i średnie firmy i pozwoli młodym przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.
Całkowity koszt realizacji projektu to 77,4 mln zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi blisko 41 mln zł. Termin zakończenia realizacji to połowa 2023 roku. Realizacja projektu przyczyni się do uzupełnienia regionalnego ekosystemu innowacji o nowoczesną infrastrukturę przemysłowo-usługową i uzupełni ofertę KSSE o nowe usługi. W części nieprzemysłowej kompleksu planowane jest stworzenie przestrzeni dla otoczenia biznesu oraz realizacji działań wynikających z nowych potrzeb, oczekiwań biznesu i sektora publicznego. Bliskie otoczenie biznesowe daje możliwość integracji dotychczas rozproszonych działań oraz realizacji szeregu aktywności tj.: Centrum Kompetencji, Centrum Coworkingu, funkcjonowanie innych instytucji/przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach uzupełniających. Projekt zagospodarowuje zauważalną niszę rynkową i wpisuje się w proces transformacji przemysłowej regionu.

źródło: UMWŚ