Nowe terminy składania wniosków o świadczenie 500+

Od początku bieżącego roku zmianie uległy terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Nowy termin obowiązuje od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia w nowym terminie, wnioski można składać drogą elektroniczną już od 1 lutego, a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia. Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą mogły być rozpatrywane.

– Nie ma potrzeby składania wcześniej wniosków, czyli w styczniu, jeżeli wypłata tego świadczenia jest kontynuowana do 31 maja, żeby tych świadczeń nie powielać. Nie należy również składać w formie papierowej, dopiero od 1 kwietnia – mówiła Lidia Czuma-Imiołczyk, dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Wnioski złożone przed wyznaczoną datą będą nieważne. Świadczeniobiorcy będą musieli złożyć je ponownie w wyznaczonym terminie. Warto też dodać, że data wpłynięcia wniosku nie wpłynie na kolejność wypłacanych świadczeń. Tutaj terminy są stałe i uzależnione od wielkości wypłat.

– Pieniądze wypłacane są dwa razy w miesiącu. Największa transza wypłacana jest w pierwszym terminie, a pozostała pod koniec miesiąca – dodała dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś złoży wniosek po 30 czerwca, wówczas po ustaleniu świadczenia, zostanie ono wypłacone od miesiąca, w którym złożono wniosek. Oznacza to, że jeśli ktoś złoży świadczenie w ostatnim dniu czerwca, zostanie mu ono wypłacone w lipcu z wyrównaniem. Jeśli wniosek trafi już 1 lipca, wówczas będzie ono wypłacone w lipcu, ale bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

BNO