W Gminie Radomsko otwarto dzisiaj Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą “Kamil”.

Placówka mieści się w domu jednorodzinnym w Strzałkowie, gdzie do niedawna działał Rodzinny Dom Dziecka. O tym, jak doszło do powstania ośrodka mówi Beata Pokora, Starosta Radomszczański:

– Jest to dom prywatny – mówi Pokora. – Mamy podpisaną umowę najmu. Wcześniej właściciel tego domu również wynajmował go dla rodziny zastępczej, jednak rodzina zrezygnowała i umowa została wypowiedziana. Powiat Radomszczański z kolei dawno nosił się z zamiarem wykupienia budynku na rzecz ośrodka wychowawczego. Udało się go wreszcie zrealizować dzięki determinacji i ciężkiej pracy zarówno pracowników, jak i Starostwa i lokalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – stwierdza Starosta.

Klaudia Olas, dyrektor placówki, zaznacza także cele, dla których ośrodek został utworzony.

– Jesteśmy placówką, która będzie zapewniała opiekę całodobową swoim podopiecznym. Będą do nas trafiały dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać w swoich biologicznych rodzinach. Mogły się tam zadziać różne rzeczy, które spowodowały, że sąd wydał oświadczenie o ograniczeniu lub nawet pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej i umieszczaniu ich dzieci w pieczy zastępczej – mówi Olas. – Dzieci te będą u nas przebywały całodobowo – będą tu mieszkać, a jednocześnie będą normalnie chodzić do szkoły, jeść obiad i odrabiać lekcje. Będziemy też dla nich organizować wydarzenia różnego typu – czy to jakieś zajęcia, czy to wyjścia na zewnątrz z wychowawcami. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci będą tu funkcjonowały tak, jak w domach rodzinnych, a przynajmniej będziemy starali się do tego dążyć – podsumowuje Olas.

Przed otwarciem placówki niezbędne było przeprowadzenie prac remontowych. Wnętrza zostały na nowo pomalowane, wstawiono nowe drzwi, po przebudowie najniższej kondygnacji urządzono tam świetlicę. Koszty utrzymania ośrodka szacowane są na ok. 1 mln zł rocznie.

MSI

Skip to content