Po wakacyjnej przerwie studenci uczelni wyższych wracają do nauki. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju tryb edukacji stacjonarnej nie był pewny. Rząd zezwolił jednak na zajęcia w placówkach, co sprawia, że od października adepci szkół średnich, magistranci oraz doktoranci będą uczęszczać na wykłady tak, jak przed pandemią.

Szczegóły organizacji bieżącego roku akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym im. Jana Długosza w Częstochowie przybliża rektor Uczelni prof. Anna Wypych-Gawrońska:

– Rozporządzenie ministra dotyczące ograniczenia funkcjonowania uczelni zostało uchylone, dlatego Uniwersytet wraca do uczenia stacjonarnego. Nadal jednak wykorzystywać będziemy metody kształcenia na odległość. Uznaliśmy, że najbardziej praktyczne będzie zaproponowanie studentom wykładów w formie zdalnej. W przypadku pozostałych zajęć wszystko odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Stacjonarnie prowadzone będą m.in. labolatoria, które z uwagi na swoją specyfikę – nie mogą odbywać się w formie zdalnej.

W tym roku studenci decydowali też o nauce na Politechnice Częstochowskiej. Do wyboru były kierunki z zakresu m.in. budownictwa, biotechnologii, inżynierii, czy zarządzania. Jak informuje rzecznik Uczelni, Izabela Walarowska – inauguracja już 4 października:

– Bardzo się cieszymy, że nowy rok akademicki rozpocznie się w trybie stacjonarnym. Nadal pamiętamy jednak o dystansie, maseczkach oraz dezynfekcji. W tej sprawie wyszło odpowiednie zarządzenie kanclerza. Tak, jak w szkołach – zachowujemy reżim sanitarny. W salach dydaktycznych nie ma obowiązku noszenia maseczek, natomiast na korytarzach oraz innych przestrzeniach już tak. W razie potrzeby jesteśmy przygotowani do przejścia na formę nauczania online.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji nowego roku akademickiego znajdują się na stronach internetowych częstochowskich Uczelni.

ABK

Skip to content