Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

Fot. portalsamorzadowy.pl

Nowy rok szkolny, który rozpocznie się już 1 września, będzie inny niż poprzednie. Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, uczniowie ponownie wrócą do ławek szkolnych, jednak ze względu na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w placówkach oświaty będą obowiązywać szczególne zasady.

Podstawowe wytyczne to bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, czyli częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu czy obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do placówki. Więcej na temat organizacji nowego roku szkolnego mówi Jadwiga Sipa, dyrektor IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.

– Oczywiście wszystko wygląda inaczej niż zawsze. Oprócz drobnych remontów czy napraw przygotowujemy szkołę według określonych zasad. Jesteśmy wyposażeni w środki dezynfekcyjne. Wszystkie sale oraz sprzęty są sterylnie wyczyszczone. Przygotowujemy również odpowiednie procedury tak, aby uczniowie mogli czuć się bezpiecznie.

Nowy rok szkolny może się też różnić pod względem programu nauczania. Jak powiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, ze względu na możliwe braki wiedzy wśród uczniów związane z nauczaniem zdalnym, od września w szkołach powinny ruszyć powtórki materiału z poprzedniego roku.

– Część zajęć, zagadnień powinna być powtórzona. Chodzi nam o dobro uczniów, którzy z różnych powodów nie mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach online lub też korzystać z materiałów wysyłanych przez nauczycieli.

Minister dodał też, że wszystkie wytyczne dotyczące pracy szkół w czasie epidemii nie powinny dezorganizować życia placówek. Dyrektorzy szkół mogą też skorzystać z bezpłatnych płynów do dezynfekcji oraz masek medycznych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia placówkom oświaty po wypełnieniu specjalnego formularza, dostępnego na stronie resortu.

ABK/IAR