W Księgarni Świętego Pawła w Częstochowie odbędą się trzecie warsztaty biblijne.

Tegoroczny cykl spotkań rozpocznie się 13 stycznia. O temacie najbliższych warsztatów mówi Joanna Gawęda z Księgarni Świętego Pawła.

– Kluczem do wszystkiego są słowa: “Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.” Są one sednem najbliższego spotkania, a to dlatego, że wynikają z nich bardzo ważne konsekwencje – Trzej Mędrcy uznali w Dzieciątku Boga, co diametralnie zmieniło ich życie. I na tym właśnie będziemy się koncentrować – na następstwach przyjęcia Boga do naszego życia.

Ks. Przemysław Kosior z Towarzystwa Świętego Pawła przypomina z kolei o kluczowej dla spotkań metodzie Jezus Droga, Prawda i Życie, a także opowiada o planowanym przebiegu poniedziałkowych warsztatów.

– Na początku spotkania przypomnę, na czym polega ta metoda. Następnie ks. Wojciech Turek wprowadzi słuchaczy w tekst Pisma Świętego, a więc powie, o czym on dokładnie mówi i co możemy wychwycić dla naszego rozumu. W dalszej części warsztatów zaś będziemy się starali uświadomić uczestników, w jaki sposób mogą przyjąć Słowo do siebie i więcej z niego odczytać – podsumowuje ks. Kosior.

Metoda Jezus Droga, Prawda i Życie, na której opierają się warsztaty, polega na głoszeniu Słowa Bożego każdą dostępną metodą, m.in. poprzez środki masowego przekazu. Spotkania w ramach warsztatów biblijnych będą odbywać się cyklicznie w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca. Następne spotkanie będzie miało miejsce 3 lutego.

MSI

Skip to content