Nowy właściciel Huty Częstochowa

Fot. Radio Fiat

Dzisiaj (22 stycznia) o godz. 12 w sądzie gospodarczym w Częstochowie odbyło się posiedzenie przetargowe w sprawie sprzedaży Huty Częstochowa. Cena wywoławcza to 190 mln zł, czyli o 60 mln złotych mniej niż w pierwszym przetargu i o 30 mln mniej niż w drugim.

Spółka Corween Investments jako jedyna złożyła wymaganą ofertę oraz wpłaciła 10-procentowe wadium od ceny wywoławczej. Po otwarciu oferty stwierdzono, że „spełnia ona wszystkie warunki formalne”. Sędzia komisarz zatwierdził wybór oferenta. O szczegółach sprzedaży przedsiębiorstwa mówi syndyk masy upadłościowej Mateusz Bienioszek:

W trzecim przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Huty Częstochowa wpłynęła tylko jedna oferta. Była to oferta spółki Corween Investments. Oferent będzie miał 4 miesiące od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu zawarcia umowy sprzedaży do uiszczenia pozostałej kwoty nabycia.

Corween Investments od 23 grudnia 2020 r. dzierżawi częstochowską hutę. Spółka przejęła przedsiębiorstwo wraz z wszystkimi pracownikami (Huta zatrudnia ponad 1100 osób). Po dłuższej przerwie, 10 stycznia, wznowiono pracę walcowni, wykorzystując stal z należącej do Liberty Steel Group huty w Ostrawie. Kilka dni później wznowiono również prace w stalowni.

KP