Fot. Radio Fiat

W Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs historyczno-literacki „Wybitni Ukraińcy”. Polegał on na napisaniu pracy inspirowanej postaciami wybitnych przedstawicieli ukraińskiej historii i kultury, uwidocznionych na banknotach Banku Narodowego Ukrainy.

Spotkanie zorganizowane w budynku szkoły zostało uświetnione występami uczniów z obu narodów. Celem konkursu było ukazanie historii zarówno Ukrainy, jak i innych krajów ościennych.

– Życiorysy ludzi, które miały zostać zawarte w pracach, powinny ukazać związki z innymi narodami, w tym także narodem polskim. To jedno z kryteriów, jakie brano pod uwagę w obradach jury. Konkurs organizowano w dwóch kategoriach – uczniów z Polski i Ukrainy. W sumie udział w nim wzięło 48 osób, z czego 18 z terenu Polski (dokładnie z Częstochowy), a 30 z Ukrainy – mówiła Joanna Zasępa, dyrektor placówki.

Zwycięzcy konkursu byli nagradzani za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wśród laureatów nie zabrakło też osób wyróżnionych.

– Piałam pracę o Tarasie Hryhorowyczu Szewczenko, ponieważ chciałam, aby Polacy znali historię o tym człowieku. Pomysł wpadł mi do głowy od razu, ale początkowo ciężko było mi go zrealizować. Największy problem stanowiła bariera językowa, ale pomogła mi siostra – powiedziała wyróżniona w konkursie Polina Tkaczenko ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Częstochowie.

Uczestnicy konkursu mogli napisać pracę w języku polskim lub ukraińskim. Wymogiem było, aby ukazać w treści związki opisywanych postaci z innymi narodami, w tym z narodem polskim.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

O wybitnych Ukraińcach w SP nr 24

Skip to content