Obowiązkowe badania dla kierowców seniorów?


Resort Infrastruktury planuje wprowadzenie regulacji, które mają zmniejszyć liczbę wypadków i kolizji drogowych z udziałem seniorów. Ustanowiony zostanie obowiązek regularnych badań dla kierowców, którzy ukończyli 60 rok życia. U seniorów często występują problemy z wzrokiem i słuchem – argumentują ustawodawcy. Do tego mają oni znacznie wydłużony czas reakcji i pogorszoną koordynację wzrokowo-ruchową. Kierowcy są podzieleni w opiniach dotyczących zmian w przepisach. Nowe regulacje oznaczają,  że każdy kierowca, który przekroczy 60 lat, a chcący dalej prowadzić pojazd mechaniczny, będzie musiał poddać się badaniu podobnemu do tego, jakie przechodzą kandydaci na kierowców. Osoba, która nie zaliczy badania, będzie musiała pożegnać się z uprawnieniami do kierowania.

Obecnie w Polsce sytuacja wygląda w ten sposób, że osoby, które kilkadziesiąt lat temu uzyskały uprawnienia do kierowania, mogą prowadzić pojazdy bez żadnych ograniczeń. Zmiany w przepisach szykuje także Unia Europejska.

PNP