Od 1 października weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego w przychodniach lekarskich będzie poszerzony pakiet świadczeń gwarantowanych, czyli opieka koordynowana.

Chcąc się dowiedzieć co to oznacza, skontaktowaliśmy się z Narodowym Funduszem Zdrowia, który odpowiedział nam drogą mailową. Informacje z NFZ-u przybliża reporterka Radia Fiat, Karolina Kołacz:

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. – Przygotowanie do realizacji tego przedsięwzięcia jest dosyć trudne – mówi naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy Grażyna Stramska-Świerczyńska:

Rozporządzenie daje właściwie miesiąc czasu na to, aby placówki mogły się przygotować. Z punktu widzenia nawet organizacji, zakupu sprzętu. Też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że specjalistów nie ma za dużo. Są takie dziedziny jak np. endokrynologia, gdzie brakuje tych specjalistów. Być może będzie problemem i będzie to trudne lekarzom z przychodni rejonowych takich specjalistów pozyskać. Jest miesiąc czasu, więc myślę, że to za mało, aby te przychodnie się zorganizowały.

W chwili obecnej przystąpienie do opieki koordynowanej przez przychodnie jest dobrowolne:

Czyli nie każda przychodnia, mogą to być wybrane przychodnie, te które będą miały wszystkie warunki spełnione. I warunek też jest taki, że przychodnia musi się przygotować, a później zgłosić się z wnioskiem do NFZ. I NFZ kiedy wszystkie warunki przeanalizuje i możliwości, to wtedy podpisuje umowę z takim podmiotem i będą to tzw. zadania powierzone dla tych placówek, które będą potem realizować ten zakres, na który zostanie podpisana umowa.

Na chwilę obecną do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wpłynął jeszcze wniosek z Częstochowy o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Skip to content