Od jutra ul. Łukasińskiego zamknięta

Fot. Radio Fiat

27 października rozpocznie się remont ul. Łukasińskiego w dzielnicy Raków. Przebudowa obejmie wymianę nawierzchni jezdni oraz chodnika. Na czas robót dojazd do posesji możliwy będzie za zgodą kierownika budowy. Pozostały ruch i kursy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy.

Prace remontowe przebiegać będą od skrzyżowania z Aleją Pokoju do ul. Okrzei. Oprócz standardowych prac budowlanych w ramach zadania wyjęte z nawierzchni zostaną stare tory tramwajowe, po których przez kilkanaście lat kursował tramwaj nr 2 (lata 1959-1971), mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

– Dla upamiętnienia tego okresu kilkumetrowy fragment torów zostanie oczyszczony i zabezpieczony w nowej nawierzchni drogi wraz z odpowiednią adnotacją o tramwajowej historii ulicy. Oprócz wymienionych działań, do zakładu energetycznego zostanie także zgłoszona prośba o zgodę na przeprowadzenie prac konserwacyjnych słupów oświetleniowych przez służby miejskie. Infrastruktura będąca przed laty konstrukcją dla trakcji stanowi bowiem wartość historyczną, a jej stan techniczny wymaga realizacji prac wykraczających poza pierwotny zakres zadania.

Inwestycja realizowana w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie kosztować będzie 620 tys. zł. Prace i związane z nimi utrudnienia potrwają do końca bieżącego roku. Informacje o zmianach w organizacji ruchu komunikacji miejskiej dostępne są na stronie www.mzd.czest.pl.

ABK

Skip to content