„Od stereotypu do mowy nienawiści” to temat konferencji zorganizowanej w Auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Spotkanie zorganizowano we wtorek, 25 lutego i poświęcone było tematom negatywnych zjawisk, jakim są hejt oraz mowa nienawiści.

Hejt to problem coraz bardziej popularny wśród młodego społeczeństwa.

– Nie trzeba nikogo przekonywać, że problematyka jest dość istotna, a sam problem istnieje. Poprzednio mówiliśmy o kwestiach związanych z przestępstwami dotyczącymi m.in. wykorzystywania seksualnego dzieci. Mówiliśmy też o bezpieczeństwie dzieci w cyberprzestrzeni. Kampania nie jest kierowana bezpośrednio do najmłodszych, ale do ich opiekunów, nauczycieli oraz pedagogów – tłumaczył podkom. Kazimierz Dąbrowicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podobnego zdania jest również Tomasz Wojtasik, psycholog z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, który w prelekcji zorganizowanej dla wychowawców szkół, definiował stereotyp oraz mowę nienawiści jako problem społeczny.

– Wiadomo, że mowa nienawiści to problem społeczny, a historie, o których rozmawiamy, dotykają szkoły i to jest najgorsze. Na spotkaniu rozmawiamy o stereotypach i uprzedzeniach, bo to one w przestrzeniach szkoły manifestują później różnego rodzaju przemoc i prześladowania rówieśników – mówił psycholog.

Aby przeciwdziałać problemowi nienawiści, należy kształtować odpowiednie wartości już od najmłodszych lat.

– Jeżeli zacznie się to robić na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym to jest nadzieja, że problem zostanie zminimalizowany. Natomiast w obecnej sytuacji nie możemy zostać obojętni. Tak jak mówił Marian Durski, jest to zadanie edukacji. Jeżeli takie zachowania nam spowszednieją i przestaniemy podejmować jakiekolwiek działania, to problem niestety będzie się szerzyć – przekonywała Anna Dzięgiel z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”.

Jednym z efektywnych metod zwalczania nienawiści jest także tzw. profilaktyka pozytywna.

– Profilaktyka jest wpisana w działania szkoły. Każda placówka posiada tzw. program wychowawczo-profilaktyczny. Są tam projektowane działania w kontekście diagnozowania czynników ryzyka, ale też czynników chroniących. Profilaktyka pozytywna polega na zabezpieczaniu i inicjowaniu działań, które będą wzmacniały odporność młodych ludzi na zachowania ryzykowne – tłumaczyła Magdalena Wieczorek, nauczyciel-konsultant z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”.

Wtorkowe spotkanie w Auli Komendy Miejskiej Policji było piątym z cyklu konferencji w ramach kampanii „Moje bezpieczne dziecko”. Realizował ją Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

BNO

Skip to content