Od 8 listopada Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego 800 uczestników objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w następujących zajęciach:
– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
– grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty,
– indywidualne wsparcie psychologiczne,
– zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,
– warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
– kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
– kursy językowe, kursy z zakresu obsługi różnych programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.), kursy komputerowe o standardzie ECDL, kurs prawa jazdy kat. B,
warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
– staże zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
– indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.
W projekcie mogą brać udział osoby z zewnątrz – nie jest on skierowany tylko do absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy. Warunkiem jest wiek w przedziale między 18 a 25 lat. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, przy ul. Tkackiej 5a.

ZD

Skip to content