Odblaski ratują życie – konkurs plastyczny w częstochowskiej szkole

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie organizuje konkurs “Odblaski ratują życie”.

Plastyczna rywalizacja, której współorganizatorem jest m.in. Komenda Miejska Policji w Częstochowie, odbywa się w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej i ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat korzyści płynących z noszenia odblasków.

– Celem konkursu jest przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży z korzyści płynących z noszenia odblasków, uświadamianie na jakie zagrożenia narażeni są uczestnicy ruchu drogowego oraz popularyzowanie wśród uczniów nawyków noszenia odblasków – mówi Joanna Zych, organizator konkursu. – Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych. Uczestnicy mają za zadanie przygotować prace plastyczne wykonane dowolną techniką (w formacie A4). Należy przekazywać – w opisanych kopertach – osobiście, pocztą lub za pośrednictwem opiekuna do organizatora czyli SP nr 50 – podsumowuje Zych.

Konkurs będzie trwał do 11 grudnia bieżącego roku, a jego laureaci zostaną wyłonieni 13 grudnia. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia o godzinie 10:00 w auli budynku Szkoły Podstawowej nr 50. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkoły oraz współorganizatorów.

MSI

Fot.: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów