Oddaj osocze w Częstochowie

Fot. gov.pl

Jeśli chcesz oddać osocze, możesz to zrobić w Częstochowie. Oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa otrzymał jeden z 200 separatorów, zakupionych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wcześniej tzw. ozdrowieńcy covidowi musieli jechać aż do Katowic. Od 24 listopada podróż mogą zamienić na krótkie połączenie telefoniczne. Chętni do oddania osocza muszą zadzwonić do placówki, gdzie umówią wizytę w oddziale częstochowskim. O tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą mówi Aleksandra Dyląg, kierownik Działu Organizacyjnego w Katowicach.

– Dawcą osocza może być osoba, która przechorowała Covid-19 lub przeszła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Choroba powinna być potwierdzona testem lub wpisem z aplikacji rządowej gabinet.gov.pl. Dawcy powinni zostać uznani za osoby wyleczone z Covid-19 i powinny czuć się zdrowo. Od zakończenia objawów chorobowych musi minąć co najmniej 28 dni oraz 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenia w sposób bezobjawowy. Osocze mogą oddać osoby w wieku 18-65 lat. Pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

We krwi osób, które pokonały koronawirusa, znajdują się przeciwciała chorobowe, dlatego osocze może pomóc w leczeniu najciężej chorych pacjentów. Z jednej donacji można wytworzyć 3 dawki terapeutyczne, a jeden dawca może oddać osocze do 5 razy. Oznacza to, że jeden „ozdrowieniec” pomoże nawet kilkunastu chorym, mówi Monika Pohorecka z Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Częstochowie.

– Rząd zakupił 200 separatorów i przeznaczył je do miejsc, gdzie najbardziej są potrzebne. Separator, który umożliwia oddanie osocza przez tzw. „ozdrowieńców” trafił również do Częstochowy. Wierzymy, że urządzenie przyczyni się do poprawy sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście. Niestety w województwie śląskim w Częstochowie wciąż odnotowuje się wiele zachorowań.

Rejestracja dawców osocza odbywa się telefonicznie pod numerami: 726-227-229, 607-619-718, 607-678-519 lub stacjonarnym (32) 208-74-19. Po umówieniu pobrania należy wejść przez furtkę do budynku Przychodni tylnym wejściem i udać się na pierwsze piętro, gdzie mieści się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie.

ABK

Skip to content