Odkryto zaporę przeciwczołgową

cd07511e6c668e8

Ziemia cały czas kryje szczątki ludzi i maszyn, niewybuchy z czasów wojny światowej. Okazuje się, że na odkrycie czekają też niemałe konstrukcje. W lutym br. podczas prac remontowych nawierzchni ul. Św. Rocha, na odcinku między Rynkiem Wieluńskim a skrzyżowaniem z ul. Św. Jadwigi, odkryto betonowy fundament niemieckiej zapory przeciwczołgowej z przełomu 1944 i 1945 roku.

Firma Archeoprojekt, która sprawuje nadzór archeologiczny nad pracami na ul. Św. Rocha, poprosiła o pomoc w identyfikacji tego znaleziska Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa. – Został odkryty przede wszystkim fundament tej zapory, nie sama zapora – mówi prezes Stowarzyszenia, Adam Kurus – ponieważ całość stanowił fundament plus oczywiście stalowe szyny, a w tym przypadku tzw. dwuteowniki. Jest to stalowy element budowlany, który właśnie umieszczało się w odpowiednich gniazdach, przygotowanych w zaporze. W ten sposób tworzono przeszkodę, która uniemożliwiała tutaj przejazd broni pancernej, zwłaszcza czołgów.

Fundament zapory nie został zniszczony. – Zapora jest w tej chwili już pod powierzchnią nowego asfaltu. Trzeba podkreślić, że została zachowana. Jej pojawienie się nie kolidowało z pracami przygotowawczymi do budowy nowej nawierzchni. Będzie opisana i oznaczona oczywiście na mapach archeologicznych – mówi Adam Kurus. Zapora była nachylona w kierunku skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi. Fundament ma wymiary 2,80 na 5,50 m.

Krzysztof Rygalik

Źródło: foto. Archeoprojekt / Reduta

Skip to content