Odpust i pożegnanie neoprezbiterów w Wyższym Seminarium Duchownym

13 czerwca Kościół obchodzi święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Takie również wezwanie nosi kościół seminaryjny, dlatego wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie celebrowała uroczystości odpustowe. Wśród niej obecni byli wykładowcy, diakoni i klerycy archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej, tegoroczni neoprezbiterzy oraz zaproszeni goście.

O przymiocie kapłańskim Chrystusa mówił ks. dr Grzegorz Szumera — rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Chrystus jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi i ci, których nazywamy kapłanami, czyli biskupi i prezbiterzy uczestniczą w Jego kapłaństwie. Każdy ochrzczony również uczestniczy w kapłaństwie, lecz w inny sposób niż księża, to jest w kapłaństwie powszechnym. Wpatrując się w Chrystusa, który jest kapłanem, wpatrujemy się w Tego, który pojednał nas z Bogiem, który nas odkupił i dzięki któremu możemy osiągnąć zbawienie — wyjaśniał ks. rektor.

Sumie odpustowej przewodniczył o. Marian Waligóra — przeor klasztoru jasnogórskiego, a koncelebrowali ją liczni księża, wśród których byli także tegoroczni neoprezbiterzy. O. Waligóra w wygłoszonej homilii wyjaśniał zgromadzonym księżom, że należy przyjrzeć się własnemu kapłaństwu, aby było na wzór Chrystusowego. Przeor mówił także, że refren psalmu „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” powinien być mottem życia kapłańskiego, ponieważ powołanie nosi w sobie potrzebę żywej relacji z Pasterzem, a to jej brak, a nie inne przyczyny, powoduje przypadki odejścia z kapłaństwa.

Po Mszy Świętej tegoroczni neoprezbiterzy udzielili błogosławieństwa prymicyjnego zgromadzonym księżom, a następnie diakonom, klerykom i pozostałym wiernym. Po nim wszyscy przenieśli się do auli, aby wziąć udział w uroczystym wręczeniu dyplomów magisterskich. Opuszczających mury uczelni księży pożegnał dziekan alumnów diakon Szymon Całus.

Drodzy neoprezbiterzy, jesteście naszymi starszymi braćmi w seminaryjnym życiu, w kroczeniu drogą powołania. Dziękujemy wam za wspólne odbywanie formacji, każdy gest pomocy, modlitwę i braterskie towarzyszenie. Jako cała wspólnota seminaryjna pragniemy życzyć wam, aby przez waszą kapłańską posługę przemieniały się ludzkie serca. Niech Bóg pomnaża udzielonych wam łask, a Matka Boża wspiera w każdym dniu posługi Kościołowi. Radujcie się kapłaństwem i bądźcie godni i wierni waszemu powołaniu. Nich Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan wam błogosławi — mówił przedstawiciel kleryków.

Następnie dziekan neoprezbiterów ks. Michał Płocharski podziękował i pożegnał wspólnotę seminaryjną w imieniu całego rocznika. Na zakończenie słowa pożegnania wygłosił również rektor ks. dr Grzegorz Szumera.

Idziecie w świat, który was potrzebuje. Pamiętajcie o tym, że to Chrystus was posłał. Ludzie zawsze będą potrzebować kapłanów, którzy zachwycili się Chrystusem i chcą Nim innych zachwycać. Nie zawsze świat was będzie chciał, ale na pewno chce was Chrystus. Życzę wam, żebyście innych też do tego miejsca przyprowadzili i żebyście zawsze byli świadkami Pana — mówił ks. rektor.

Już teraz seminarium zaprasza na Powołaniowy Dzień Skupienia dla mężczyzn, który odbędzie się 22 czerwca. O wydarzeniu będziemy jeszcze informowali.

DC

Fot. DC