Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 7 DP

971a615ff9537e0

W sobotę (30.05) nastąpiło uroczyste odsłonięcia pierwszej tablicy pamiątkowej w Częstochowie, poświęconej jednemu z epizodów bitwy stoczonej przez 7 Dywizję Piechoty w obronie naszego miasta 2 września 1939 r. Tablica poświęcona żołnierzom 6 kompanii 27 Pułku Piechoty, jej dowódcy por. Arkadiuszowi Ordyńskiemu oraz pozostałym pododdziałom broniącym wzgórza 296,6 w Liszce Górnej, została umieszczona na polskim schronie bojowym z 1939 r., który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

Do umieszczenia tablicy i organizacji samej uroczystości przyczynili się Artur Kawka, Jarosław Wydmuch, Zbigniew Kurus, Zbigniew Pstrusiński. Ks. Stanisław Bukalski, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Częstochowie, poświęcił tablicę.Na uroczystość przybyli również inni goście, przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, organizacji, stowarzyszeń.

S.H. Cytadela wystawiła w sobotę przy tablicy wartę honorową. Renowacja polskich umocnień i odsłonięcie tablicy poświęconej ich obrońcom jest jednym ze sposobów przywrócenia pamięci o żołnierzach 7 Dywizji Piechoty, którego podjęło się Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza Ordyńskiego.

Fot. Magdalena Barczyk-Kurus, Mariusz Grzyb i Radosław Coner

Skip to content