Olimpiada wiedzy o prawie i wymiarze sprawiedliwości

Fot. iws.gov.pl

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań ma zmusić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane w olimpiadzie dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie. Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów:

I Etap – Test online
Test ma charakter eliminacyjny i jest podzielony na pięć etapów. Test rozwiązywany jest online przez wszystkich uczestników jednocześnie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie odbywać się to zdalnie (z uwzględnieniem niezbędnych zabezpieczeń przed oszustwem).

II Etap – Praca pisemna na wybrany temat
Każdy z uczestników, który przejdzie pierwszy etap, będzie miał za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden spośród przedstawionych przez organizatora tematów. Uczestnicy powinni wykazać się kreatywnością i interdyscyplinarnym spojrzeniem. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 180 minut.

III Etap – Turniej wiedzy
Ostatni etap to turniej wiedzy, zostanie zakwalifikowanych do niego 20 uczestników. Turniej podzielony jest na dwie rundy. Pierwsza to runda eliminacyjna. Do ścisłego finału przechodzi 5 uczestników. Podczas rundy finałowej każdy z uczestników będzie odpowiadał na losowe pytania do momentu udzielenia trzech nieprawidłowych odpowiedzi. Uczestnik, który jako ostatni udzieli trzeciej nieprawidłowej odpowiedzi, zostaje zwycięzcą Olimpiady.

Źródło: iws.gov.pl

Skip to content