Ostatnie dni na złożenie wniosku dla rocznika 1953

Fot.: ZUS

Osoby, które urodziły się w 1953 r., mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Ostateczny termin upływa w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku.

Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Dotychczas podstawa obliczenia była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których dotyczy zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To daje możliwość wyższego świadczenia. Należy to zrobić najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Jak mówi Beata Kopczyńska „nowe emerytury działają na bardzo korzystnych zasadach”:

-Tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku. Ostateczny termin upływa w poniedziałek 11 stycznia. Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których dotyczy zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To daje możliwość wyższego świadczenia. Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wystarczy standardowy formularz o symbolu EMP). Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia, to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze nic nie musi robić. ZUS przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 r. i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej kwocie będzie przysługiwać od dnia, od którego była wypłacana emerytura powszechna. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to nowe świadczenie będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Natomiast, gdy przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

AS