Papierowe wnioski o świadczenie 500+ od kwietnia

Fot. Radio Fiat

Od 1 kwietnia rusza nabór papierowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Dotychczas można było je składać drogą elektroniczną od 1 lutego. Wszystko za sprawą zmian terminów składania wniosków, jakie uległy z początkiem bieżącego roku.

Nowy termin otrzymywania świadczeń obowiązuje od 1 czerwca bieżącego do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

– Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres oświadczeniowy w terminie do 30 kwietnia oznacza, że przyznanie i wypłata świadczenia za czerwiec nastąpi właśnie w tym miesiącu. Wnioski, które będą składane w kolejnych miesiącach, będą wypłacane z wyrównaniem analogicznie w tychże miesiącach. Wnioski takie należy złożyć nie później, niż do 31 lipca bieżącego roku. Jeśli ktoś złoży później, nie będzie już wyrównania – mówiła Lidia Czuma-Imiołczyk, dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

 Warto dodać, że data wpłynięcia wniosku nie wpłynie na kolejność wypłacanych świadczeń. Nie ma zatem sensu składania wniosków przed wyznaczonym terminem, ponieważ świadczeniobiorcy i tak będą musieli złożyć je ponownie w wyznaczonym terminie.

– Pieniądze wypłacane są dwa razy w miesiącu. Największa transza wypłacana jest w pierwszym terminie, a pozostała pod koniec miesiąca – dodała dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną. Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 roku.

BNO

Skip to content