Pracownicy i czytelnicy Tygodnika Katolickiego “Niedziela” spotkali się 16 września na Jasnej Górze. Hasłem ich pielgrzymki był wers jednej z najbardziej znanych pieśni maryjnych “Z dawna Polski Tyś Królową”. Pielgrzymi spotkali się na wspólnej Mszy św. w bazylice jasnogórskiej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp senior Józef Michalik. Po Eucharystii pielgrzymi udali się do auli częstochowskiej redakcji gazety, by wysłuchać m. in. rozmowy Włodzimierza Rędziocha z najbliższą rodziną bł. ks. Jerzego Popiełuszki: siostrą, bratem i jego żoną oraz siostrzeńcem, a także koncertu trio sławnego akordeonisty Marcina Wyrostka z bp. Antonim Długoszem. Była to pielgrzymka, ale można również powiedzieć, że to coroczne spotkanie rodziny “Niedzieli”, mówi redaktor naczelny tygodnika – Lidia Dudkiewicz:
– Na różnych płaszczyznach mamy bardzo ścisłą łączność z naszymi czytelnikami. Przede wszystkim otrzymujemy sygnały po lekturze “Niedzieli”. Czasem są one dobre, a czasem krytyczne, które przyjmujemy i staramy się je dobrze słyszeć. To jest również łączność z tymi, którzy wraz z nami przygotowują gazetę – z drukarnią i papiernią, dlatego mamy na pielgrzymce dyrektora drukarni w Krakowie, w której “Niedziela” się drukuje.
Spotkanie z rodziną bł. ks. Jerzego Popiełuszki nie było przypadkiem. 14 września br. była 70 rocznica jego urodzin. Z okazji tego jubileuszu została wydana książka o błogosławionym, której współautorem jest Włodzimierz Rędzioch, rzymski korespondent “Niedzieli”:
– Książka ta jest darem wielu osób na 70. urodziny bł. ks. Jerzego. Przede wszystkim chciała jej powstania rodzina. Jest to pozycja unikalna, ponieważ są to pierwsze wywiady z rodziną, które wychodzą w formie książkowej. Oprócz rodziny mamy również wiele osób związanych z Popiełuszką w okresie żoliborskim, czyli lata do 1984 r. Są też osoby, które w sposób instytucjonalny zajmowały się ks. Jerzym. M. in. kard. Angelo Amato, który przewodniczył Mszy św. beatyfikacyjnej, a w którego rękach jest obecnie proces kanonizacyjny. Dwa ostatnie wywiady to rozmowa z księdzem, który modlił się o wstawiennictwo ks. Jerzego o uzdrowienie pewnego Francuza i rozmowa z biskupem Créteil, w którego diecezji nastąpiło to uzdrowienie. Całość jest połączona tekstem wprawnego dziennikarza jakim jest Grzegorz Górny.
Na podstawie cytatu, który stał się najbardziej znanym słowem Popiełuszki: “Zło dobrem zwyciężaj” powstał tytuł książki o błogosławionym: “Zło dobrem zwyciężył. Święty Jerzy XX wieku”.

KN

Skip to content