Pierwsze czytanie budżetu

WP_20151210_018

Nie tylko kwestią powstania województwa śląskiego zajmowali się radni w trakcie XVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy (10.12). Bardzo ważnym punktem dyskusji było pierwsze czytanie budżetu miasta Częstochowy na rok 2016. Radni mogli dziś składać poprawki do projektu budżetowego. Nad budżetem jeszcze nie głosowano.

Radni składają poprawki m.in. indywidualnie. – Te wnioski są wnioskami na potrzeby mieszkańców, czyli to wszystko, co w tym budżecie jednak się nie znalazło. Mamy dużo mniej środków na wydatki majątkowe. Tutaj szczególnie na tzw. dzielnice peryferyjne. Inwestycje, które powinny być realizowane – mówi wiceprzewodniczący Rady, Artur Gawroński, który dodaje, że sam klub PiS proponuje ok. 50 poprawek.

Wprowadzane przez radnych poprawki mogą zostać ujęte w autopoprawkach Prezydenta Miasta Częstochowy. Natomiast głosowanie nad poprawkami odbędzie się w trakcie właściwej sesji budżetowej 30 grudnia br. Wtedy wyłoni się klarowniejszy obraz przyszłorocznego budżetu.

– Poprawki mogą zgłaszać indywidualnie radni, komisje, kluby polityczne. Zostaną zebrane. […] Porozmawiam z panią skarbnik, w jaki sposób, w jakiej kolejności po prostu poukładać te wnioski. […] Wnioski zostaną porozrzucane przeze mnie, przez panią skarbnik do konkretnych komisji, które te wnioski zaopiniują. Ostatnia do zaopiniowania będzie komisja skarbu – wyjaśnia przewodniczący Rady Miasta, Zdzisław Wolski. Również 30 grudnia odbędzie się głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem budżetu, który – nie jest to niezwykła praktyka – będzie aktualizowany jeszcze w przyszłym roku.

Projekt przewiduje między innymi mniejsze wydatki na inwestycje. – Moim zdaniem ten budżet zaproponowany na rok 2016 jest dość lichy, mówiąc potocznym językiem. Jest mało zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Na inwestycje jest tylko niewiele ponad 120 mln, a w ubiegłych latach było to znacznie więcej, więc szykuje się nam „chudy rok” – zauważa radny Krzysztof Świerczyński. Radny wyraził nadzieję, że projekt budżetu uda się zmienić. Przewidywane w projekcie dochody miasta wyniosą 997 mln zł, przewidywane wydatki – 1 mld 21 mln.

Krzysztof Rygalik