Pierwsze święto Uniwersytetu w Częstochowie

Doroczne święto obchodziła 20 czerwca jedna z częstochowskich uczelni, po raz pierwszy pod nową nazwą – Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, gdzie Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Eucharystię koncelebrował bp Andrzej Przybylski. Przed Mszą św. abp Depo poświęcił sztandar częstochowskiego Uniwersytetu. W homilii hierarcha przytoczył słowa św. Jana Pawła II, które papież skierował do rektorów uczelni polskich podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 r.:

– Stają dzisiaj przed nauką, a w tym także przed nauką polską, wielkie wyzwania. Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentów, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granicę ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji, jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolności. Czuje się zagrożony, dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypominanie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga Stwórcy, który jest miłością, a człowiek jest powołany do tego, ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. Trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga, znakiem Bożego podobieństwa, jakie każdy człowiek nosi w sobie. Dlatego też tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne i o poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości. Trzeba pamiętać wreszcie o potrzebie nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim jest dla człowieka drugi człowiek. Ten, dzięki któremu, z którym i dla którego włącza się w wielką przygodę poszukiwania prawdy.

Radości z faktu, że uczelnia obchodzi doroczne święto już pod nową nazwą, nie kryła rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska:

– 1 czerwca nasza uczelnia stała się Uniwersytetem, dlatego postanowiliśmy świętować w sposób uroczysty. Rozpoczęliśmy od Mszy św., ponieważ wiara i rozum powinny się uzupełniać. Takie wartości jak wolność, prawda, dobro i sprawiedliwość są również bardzo ważne dla społeczności wyższych uczelni. Mamy pełną świadomość, że nasz patron był również duchownym. Ma to dla nas bardzo duże znaczenie.

Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie podzieliła się również planami, jakie uczelnia zamierza zrealizować:

– Pracujemy nad kolejnymi kierunkami studiów. Otrzymaliśmy już kilka zgód na otwarcie takowych. W ostatnim czasie dostaliśmy zgodę na otwarcie kierunku żywienie człowieka i dietetyka. Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę.

Po Mszy św. uczestnicy święta przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli kwiaty. Następnie wszyscy udali się do budynku u.czelni przy ul. Waszyngtona. W auli uniwersyteckiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Na początku wicewojewoda śląski Mariusz Trepka uroczyście przekazał studentom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza nowy sztandar. Następnie rektor uczelni prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska wygłosiła przemówienie, podczas którego bardzo szczegółowo przedstawiła historię Uczelni, od czasów, gdy funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, aż do dzisiaj. Kulminacyjnym momentem posiedzenia Senatu była nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stanisławowi Gajdzie. Profesor wygłosił następnie wykład: “Uniwersytet w naukowej i publicznej sferze życia”.
Święto uczelni było radosnym wydarzeniem również dla bp. Andrzeja Przybylskiego, który jest związany z nią jeszcze od czasów, kiedy funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna:

– Tak się ułożyły moje losy życiowe i kapłańskie. Studiowałem w ówczesnej WSP, później byłem duszpasterzem akademickim, a więc moim zadaniem była również troska duchowa o tę uczelnię. Spędziłem też tutaj kilka lat jako adiunkt. Cieszę się, że możemy dzisiaj obchodzić święto uczelni i że rozpoczęliśmy je w kościele Najświętszego Imienia Maryi, który przez wiele lat był kościołem akademickim.

Zdaniem poprzedniego rektora uczelni prof. dr. hab. Zygmunta Bąka fakt, że stała się ona uniwersytetem, świadczy o jej licznych osiągnięciach:

– Mamy co świętować. To nasza duma, ale także dowód osiągnięcia pewnego poziomu w prowadzeniu badań naukowych i w dydaktyce. To naprawdę dobrze o nas świadczy. Przekształcenie uczelni w uniwersytet wymagało wielu lat wytężonej pracy, przede wszystkim starań o uzyskanie uprawnień akademickich do nadawania tytułu doktora. Zbudowaliśmy bazę materialną i lokalową, zmieniliśmy profil kształcenia z pedagogicznego na klasyczny, uniwersytecki, wydaliśmy wiele publikacji, bierzemy udział w licznych projektach naukowych – to wszystko razem daje nam osiągnięcia porównywalne z klasycznymi uniwersytetami.

Swoje zasługi w przekształceniu Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet ma także senator Artur Warzocha:

– Największe zasługi ma kadra naukowa. Jako były pracownik uczelni wiem, ile to wymagało czasu, poświęcenia, wkładu intelektualnego i ile formalności trzeba było spełnić. Politycy mają obowiązek pomagać w takich działaniach. Uniwersytet powinien jednoczyć ponad podziałami politycznymi. Jeżeli udało mi się aktywnie włączyć w dzieło tworzenia uniwersytetu, to bardzo się cieszę.

Zdaniem senatora Artura Warzochy utworzenie uniwersytetu w Częstochowie jest olbrzymią szansą dla miasta:

– Miasto uniwersyteckie ma zupełnie inny potencjał. Grzechem będzie, jeżeli z tego nie skorzystamy. Wykorzystajmy więc ten fakt ponad podziałami i nieporozumieniami. Wspierajmy ten uniwersytet, tak żeby w niedalekiej przyszłości stał się klasycznym uniwersytetem i żeby błyszczał na firmamencie polskich uczelni.

W uroczystości uczestniczył także marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia i medale. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie pod dyrekcją dr. hab. Przemysława Jeziorowskiego.

Tekst: MO

Zdjęcia: MO i ujd.edu.pl

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.