Oficjalnie rozpoczął się lipiec, a wraz z nim sezon urlopowy i długo wyczekiwane wakacje. Kiedy częstochowianie szykują się na wczasy, służby mundurowe nie zwalniają tempa i szczególnie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Czas wyjazdów oznacza dla funkcjonariuszy wytężoną pracę – w wakacyjnym pędzie nie trudno bowiem o sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, dochodzi również do zakłóceń porządku publicznego.

O działaniach podejmowanych w miniony weekend przez Straż Pożarną mówi mł. bryg. Marcin Caban, zastępca oficera prasowego Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:
– W miniony weekend na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego powstało 59 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone działania to gaszenie 8 pożarów, usuwanie skutków 50 miejscowych zagrożeń oraz wyjazd do jednego alarmu fałszywego. Powstałe miejscowe zagrożenia to zdarzenia małe i lokalne, nie wymagające zaangażowania zwiększonych sił, głównie związane z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.

– Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej przyjęli w trakcie minionego weekendu 139 telefonicznych zgłoszeń od mieszkańców Częstochowy – informuje rzecznik Straży Miejskiej Artur Kucharski. – Najwięcej zgłoszeń w ciągu ostatnich trzech dni dotyczyło zdarzeń związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Było to 55 zgłoszeń. W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu do spraw monitoringu wizyjnego przeprowadzili 24 obserwacje, które wymagały interwencji służb. 21 interwencji z monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy, a 4 zdarzenia zostały przekazane do realizacji innym służbom. Oprócz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta, strażnicy miejscy podejmowali też własne działania podczas służby patrolowej. W miniony weekend strażnicy miejscy zabezpieczali też kilka imprez plenerowych, które odbyły się na terenie miasta.

Przypominamy – lato to czas wypoczynku, ale nie możemy zapominać o własnym i cudzym bezpieczeństwie. Dbajmy o nasz dobrostan nie tylko na wyjazdach, ale także wówczas, gdy pozostajemy w mieście.

Skip to content