Placówki zgłaszają, czego potrzebują, a my im to przekazujemy. Kolejne środki ochrony dla DPS-ów

Kolejna pula środków ochrony – ponad 2,3 mln rękawiczek, blisko 1,2 mln maseczek, 18,8 tys. litrów płynu do dezynfekcji – trafi do placówek pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej. –Pierwsza transza środków została już dostarczona. Codziennie sprawdzamy, co dzieje się w DPS-ach, wspieramy samorządy w zabezpieczaniu pracowników i podopiecznych placówek – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Codzienne raporty na temat sytuacji w domach pomocy społecznej, widekonferencje kierownictwa resortu z wojewodami i dyrektorami wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich – dzięki temu, jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg – możliwe jest poznanie realnych potrzeb placówek i reagowanie adekwatnie do okoliczności.
– Wspieramy samorządy w zapewnianiu odpowiedniego zabezpieczenia pracowników i osób przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym i placówkach całodobowej opieki. Placówki zgłaszają, czego potrzebują, a my im to przekazujemy. Pierwsza pula środków ochrony już do nich trafiła, teraz przekazujemy kolejną partię – informuje minister Marlena Maląg.

Kolejne środki z Agencji Rezerw Materiałowych, jakie w najbliższym czasie trafią do placówek pomocy społecznej, w tym DPS-ów, to:
– 18 840 litrów płynu dezynfekującego
– 2 328 424 rękawiczek ochronnych
– 1 164 212 maseczek ochronnych
– 353 562 przyłbic
– 117 854 kombinezonów

Kolejna spółka zapewni wsparcie
Od początku do realizacji zaopatrzenia placówek pomocy społecznej, w tym DPS-ów, w niezbędne środki ochrony na wniosek ministerstwa włączyła się Agencja Rezerw Materiałowych i Fundacja KGHM Polska Miedź. Teraz dołącza do nich Grupa Orlen, która poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu do 21 placówek z całej Polski trafi dostawa środków ochronnych m.in. masek i kombinezonów.

MON wspomoże wojewodów
Samorządy w radzeniu sobie z problemami w domach pomocy społecznej wspiera także Ministerstwo Obrony Narodowej. W każdym województwie utworzone zostały Zespoły Interwencji Kryzysowych, które będą kierowane do działania przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

źródło: www.gov.pl