Płytka wyobraźnia to kalectwo

wozek inwalidzki za wiki

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi cykliczne działania profilaktyczne. Program „Płytka wyobraźnia to kalectwo” prezentowany jest przez strażników miejskich z referatu ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym dzieciom i młodzieży podczas szkolnych prelekcji tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Strażnicy przypominają również w trakcie trwania wakacji o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą – wolno kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie nadzór nad kąpielą sprawują ratownicy.

Nad wodą nie należy spożywać alkoholu i innych substancjach odurzających, które są częstą przyczyną utonięć. Do basenu czy zbiornika wodnego należy wchodzić stopniowo schładzając ciało wodą. Kontakt rozgrzanego ciała z zimną wodą może grozić szokiem termicznym. Straż Miejska przestrzega również przed skokami do wody. Najpierw należy zbadać grunt i głębokość, a następnie zastanowić się nad wykonaniem skoku.

Źródło: SM w Częstochowie