“Po śladach Ojca ubogich” – przedstawienie o św. Zygmuncie Gorazdowskim

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie zaprezentowane zostało widowisko muzyczne “Po śladach Ojca ubogich”, przygotowane przez częstochowskie Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach obchodów jubileuszu 100. rocznicy śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia.

– Wraz z pracownikami, wychowawcami i swoimi podopiecznymi chcemy uczcić ten jubileusz właśnie poprzez muzyczne widowisko – mówi siostra Ezechiela, dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie. – To widowisko ma, bez użycia słów, pokazać wszystkim, a w szczególności tym, którzy nie znają osoby ojca założyciela, kim był, co robił i w jaki sposób czynił miłosierdzie.

Siostra Ezechiela podkreśla, że widowisko ma uświadomić słuchaczom, dlaczego św. Zygmunt Gorazdowski zasługuje na tak szczególne upamiętnienie.

– Św. Zygmunt szedł przez życie niełatwą drogą, ale jego historia jednocześnie pokazuje nam, że z cierpienia powstają najpiękniejsze dzieła. Myślę, że droga do świętości, którą przeszedł, jest na miarę każdego człowieka, ale tylko, jeśli ukocha on Boga tak mocno, że zapomni o sobie. Św. Zygmunt, moim zdaniem, jest pod tym względem niedoścignionym wzorem – podsumowuje siostra Ezechiela.

W widowisku wzięły udział dziewczęta ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie. Spektakl okraszony był efektami świetlnymi oraz muzyką filmową. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Fiat.

MSI