Pobiegli szlakiem miejsc pamięci narodowej

Fot. Radio Fiat

W 83. rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego oraz zawiązania Szarych Szeregów uczniowie ze szkół z Częstochowy i regionu wzięli udział w II Biegu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Inicjatywa powstała we współpracy Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Częstochowie z Wydziałem Edukacji i Szkołą Podstawową nr 52 im. Małego Powstańca.

Jej celem było przybliżenie młodzieży wartości patriotycznych oraz pamięć o ludziach walczących w Szarych Szeregach.

– Gromadzimy w tym dniu młodzież na żywej lekcji historii, gdzie chcemy przejść z nimi po ważnych miejscach w Częstochowie. Miejsca te, co roku ulegają zmianie. Udział był adresowany do szkół. W tym roku mamy blisko 500 uczestników w 50 patrolach, z czego zdecydowana większość to osoby niezwiązane z harcerstwem. Uczestnicy mieli do wykonania siedem zadań. Musieli przygotować m.in. pocztówkę dla powstańca, uzupełnić tekst hymnu Szarych Szeregów, wykonać zdjęcie promujące radosny patriotyzm, odpowiedzieć na pytanie, jakie znają fakty o harcerstwie, Szarych Szeregach, nadać wiadomość alfabetem Morse’a. Zależało nam na tym, aby wszechstronnie rozwijać młodzież z częstochowskich i okolicznych szkół – powiedział harcmistrz Przemysław Kowalski, zastępca komendanta Hufca ZHP w Częstochowie oraz komendant II Biegu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej.

Gra cieszyła się zainteresowaniem uczniów zarówno z Częstochowy, jak i regionu.

– Zjawili się uczniowie ze szkół podstawowych, średnich oraz harcerze z różnych placówek i regionów. Widać tu m.in. przedstawicieli z Mstowa. Chcieliśmy uczcić pamięć ludzi walczących o naszą wolność – mówił Piotr Grudziński z 28. Częstochowskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis”.

Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 roku w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej w mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, Szefa Głównej Kwatery Męskiej.

BNO

Galeria: Radio Fiat

Pobiegli szlakiem miejsc pamięci narodowej

Skip to content