Bp Przybylski do harcerzy: Poczujcie się stróżami światła

Już po raz 28. Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na Jasnej Górze. Tradycyjnie światełko przynieśli do sanktuarium harcerze Związku Harcerstwa Polskiego. Uroczyste przekazanie odbyło się podczas Mszy św. w niedzielę, 16 grudnia, której przewodniczył Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. W homilii bp Przybylski do bardzo licznie zgromadzonych na Eucharystii harcerzy zwrócił się z bardzo ważnym przesłaniem, dziękując jednocześnie za wiek działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

– Drodzy młodzi przyjaciele, proszę was, strzeżcie tego światła. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni Bogu za 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego i chcemy dzisiaj wpisać to przyjmowanie światła z Betlejem również w stuletnią historię ZHP, żeby była ona jasna i jasno świeciła, zarówno Ojczyźnie, jak młodym pokoleniom. Wszyscy dzisiaj tutaj na Jasnej Górze poczujmy się stróżami światła  – podkreślał z mocą bp. Przybylski.

– Dla harcerzy i harcerek przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju jest zawsze wyjątkowym przeżyciem  –  mówi harcmistrz Wojciech Śliwowski.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

PNP

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content