Podsumowanie kampanii „Bezpieczeństwo bez barier”

Fot. Radio Fiat

Podsumowano kampanię „Bezpieczeństwo bez barier”, zorganizowaną przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie i Fundację Eltrox. Jej celem było poprawienie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością na lokalnych drogach.

W ramach akcji organizowano m.in. zajęcia online z młodzieżą w celu uwrażliwienia na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Ilona Juszczyk, kierownik delegatury Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego, która współpracowała z częstochowską policją podczas inicjatywy, bardzo dobrze ocenia tę kampanię.

– Cieszę się, że w ogóle jest coś takiego w naszym mieście oraz że policja zwróciła się do nas o współpracę i słuchali tego, co mówimy i jakie mamy problemy. Wychodziliśmy na miasto, mieliśmy możliwość pokazania policjantom, jak wygląda poruszanie się w ciemnościach, przechodzenie przez pasy. Myślę, że dzięki temu uwrażliwimy nasze społeczeństwo, że jeśli widzą białą laskę, żeby podeszli i pomogli – mówiła Ilona Juszczyk.

Kampania poza doraźną pomocą osobom niepełnosprawnych ma pokazać, że życzliwość społeczeństwa powinna prowadzić do lepszego i wygodniejszego życia osób z dysfunkcjami nie tylko na drogach.

– Ludzi pracujących w policji jest niewielka grupa w porównaniu do liczby całego społeczeństwa. Podobnie jest z osobami ze specjalnymi potrzebami. To właśnie społeczeństwo musi dostrzec tę dysproporcję. Bez współpracy ze wszystkimi nie jesteśmy w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa – tłumaczył insp. Dariusz Atłasik, Komendant Miejski Policji w Częstochowie.

W ramach akcji powstał film promujący kampanię oraz ukazujący działania prowadzone wobec osób z niepełnosprawnościami. Ponadto częstochowska policja rozdysponowała wśród mundurowych tablice umożliwiające porozumiewanie się z osobami w języku migowym.

– Powstały materiały graficzne i broszury edukacyjne, które mówią o tym, w jaki sposób pomagać i komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami. Powstały również karty informacyjne dla osób głuchych i głuchoniemych, które pomagają w komunikacji z osobami bez niepełnosprawności oraz służbami mundurowymi. Wspólnie z policją stworzyliśmy też karty informacyjne dla funkcjonariuszy, które będą jeździć we wszystkich radiowozach w Częstochowie – mówił Michał Adamus, prezes Fundacji Eltrox Razem Bezpieczniej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort niepełnosprawnych osób, do kampanii przyłączyła się także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

–  Włączyliśmy się w nagranie spotów reklamowych oraz pomagaliśmy w rozdawaniu ulotek. Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne poza dysfunkcjami wynikającymi z ich chorób, mają takie same potrzeby, jak my wszyscy. Czasami tylko nie potrafimy do nich właściwie dotrzeć, stąd tak ważna jest dzisiejsza kampania. Funkcjonariusze straży pożarnej w ramach swoich szkoleń uzyskują informacje, jak kontaktować się z osobami niepełnosprawnymi oraz jak postępować w tego typu sytuacjach – powiedział naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik.

Zakończenie kampanii „Bezpieczeństwo bez barier” było okazja do podziękowania oraz rozdania symbolicznych upominków jej organizatorom i uczestnikom. Akcję rozpoczęto 29 września. Data jej zakończenia nie była przypadkowa – 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.

BNO

Skip to content