Podsumowanie weekendu okiem służb

fot. Radio Fiat

Miniony weekend był stosunkowo bezpieczny. Na drogach Częstochowy i powiatu obyło się bez poważnych wypadków. Funkcjonariusze policji kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do zdarzeń drogowych.

Więcej o działaniach policji podczas weekendu mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

W miniony weekend za nie przestrzeganie obowiązku noszenia maseczki funkcjonariusze z Częstochowy zastosowali w 93 przypadkach mandaty karne, w 31 przypadkach zastosowali pouczenie natomiast wobec 7 osób zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Najwięcej pracy podczas weekendu miały zastępy straży pożarnej. Wyjeżdżali oni do 48 interwencji. Były to 2 niegroźne pożary (kosz na śmieci i budynek mieszkalny) oraz 44 miejscowe zdarzenia:

Tylko na terenie miasta było to 18 zdarzeń, głównie były to działania związane z obsługą infrastruktury przy szpitalach oraz walczyliśmy z substancją ropopochodną, która znajduje się na rzece Konopka – podsumował naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Kamil Dzwonnik.

W ocenie Straży Miejskiej weekend w Częstochowie minął bez poważniejszych zdarzeń:

W miniony weekend odebraliśmy 91 telefonicznych wniosków o interwencję. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych – mówił główny specjalista ds. komunikacji, Artur Kucharski.

Wszyscy przypominają również o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz o przestrzeganiu szczególnych zasad nałożonych na czas pandemii koronawirusa.

KP