Tor wyścigowy w Wyrazowie był w sobotę 30 kwietnia miejscem rozegrania II etapu akcji „Drogowskaz dla Młodych”. Akcję skierowaną do młodych kierowców zorganizował Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie wspólnie z Automobilklubem Jurajskim, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy, ratownictwem medycznym – Rescue Team, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów w Częstochowie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie.
„Drogowskaz dla Młodych” jest akcją organizowaną cyklicznie, skierowaną do tych kierowców, którzy dopiero niedawno odebrali swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdami. W spotkaniu 25 kwietnia w auli KMP w Częstochowie, które jako I etap akcji zainaugurowało cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, wzięło udział prawie 50 uczniów z 9 szkół średnich. 20 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w teście wiedzy, zakwalifikowało się do II etapu w Wyrazowie, gdzie młodzi kierowcy mogą sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia pojazdu na torze wyścigowym pod okiem instruktorów doskonalenia techniki jazdy.
– To, że ci młodzi ludzie posiadają już uprawnienia do kierowania to super, ale ważne jest, żeby kształtować właściwe postawy na drodze, zwiększać umiejętności i właśnie po to jest taka akcja – mówił naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie podkom. Grzegorz Wilczyński:
Główną część sobotnich zmagań, czyli jazdę na torze wyścigowym, przygotował Automobilklub Jurajski, reprezentowany m.in. przez jego prezesa Romualda Nowakowskiego.
O tym, że bezpieczeństwo na drodze jest niezwykle ważne przypominali również ratownicy z Rescue Team Częstochowa:
– Przede wszystkim kontynuujemy konkurencję pod kątem pierwszej pomocy. Jednym z zadań będzie przeprowadzenie przez uczestników konkursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ponadto będziemy również czuwali nad bezpieczeństwem, bo co prawda wszystko jest dobrze przygotowane i jest pod kontrolą, ale zawsze może się zdarzyć coś nieoczekiwanego – mówił Piotr Jakubowski, prezes Rescue Team Częstochowa.
W trakcie spotkania w Wyrazowie nie zabrakło również pokazu ratownictwa drogowego, przeprowadzonego przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierujących w wieku 18-24 lata jest nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, Komenda Miejska Policji w Częstochowie cyklicznie prowadzi działania skierowane do tych kierowców, którzy dopiero niedawno odebrali swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach kampanii “Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Galeria: II etap akcji „Drogowskaz dla Młodych”, Wyrazów 30.04.2022 r./fot. Radio Fiat.

Skip to content