Lepsze postrzeganie dorobku naukowego polskich uczelni na świecie to jedno z głównych założeń projektu, uruchomionego przez międzynarodowe wydawnictwo „Elsevier”. W jednej z 6 kategorii pierwsze miejsce otrzymała Politechnika Częstochowska. Uczelnia pokonała Politechnikę Gdańską oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nagroda Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w 2016 roku to światowa inicjatywa Elsevier, mająca na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. W szczegóły wprowadza prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej:

– Te nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Politechnika Częstochowska uzyskała nagrodę za wzrost ilości publikacji, które są dostępne w cyrkulacji ogólnoświatowej. Autorzy afiliowani do Politechniki Częstochowskiej w latach 2017-2019 opublikowali ponad 260 dokumentów, z czego prawie 70% stanowiły artykuły naukowe. Współautorzy z zagranicy uczestniczyli w 40% prac, a publikacje w pierwszym decylu najlepszych czasopism stanowiły prawie 13%.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach to m.in. prof. Sebastian Kot, prof. Beata Ślusarczyk i prof. Janusz Grabara:

– W naszym przypadku dokumenty pojawiały się najczęściej w tytułach takich jak: Polish Journal of Management Studies, Sustainability, Journal of Environmental Management. Cieszy nas to, że zostaliśmy dostrzeżeni. Otrzymaliśmy wyróżnienie w obszarze nauk społecznych. Została tu doceniona praca Wydziału Zarządzania, który ma prawa doktoryzowania oraz habilitowania. Jego wpływ w nauki społeczne jest więc duży.

Wręczenie prestiżowej nagrody odbyło się podczas uroczystej gali 15 lipca.

Skip to content