Politechnika Częstochowska Ambasadorem Innowacji

W Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej miała miejsce uroczystość wręczenia nagród za wynalazki wyróżnione na Międzynarodowych Wystawach Innowacji w roku 2021. Docenieni zostali zarówno pracownicy Uczelni, jak i firmy z nią współpracujące.

Spotkanie zorganizowało Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Polskiej Nauki, Techniki i Innowacji. Zdaniem władz placówki przyznanie nagród i wyróżnień to krok w innowacyjność.

– Politechnika wchodzi na właściwe tory, gdzie liczy się innowacyjność. Jest nam ona potrzebna, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy to zalewa nas dużo różnych produktów i odpadów z nimi związanych, które trzeba utylizować. Bardzo dużo naszych pomysłów jest skierowanych właśnie w tę stronę. To wydarzenie podkreśla nasze zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych problemów ludzkości. Nasza obecność w różnych miejscach na świecie świadczy o tym, że jesteśmy tam dostrzegani, potrzebni i nagradzani. Chcemy zostawić młodym ludziom bardzo dobre warunki do dalszego rozwoju – powiedział prof. Norbert Sczygiol, rektor Politechniki Częstochowskiej.

Uczelnie techniczne, takie jak Politechnika Częstochowska nie tylko kształcą przyszłe kadry inżynierów, ale pracują też nad rozwiązaniami technologicznymi dla przemysłu.

– Od czterech lat pracujemy nad lekkimi kruszywami kompozytowymi, które zastępują nieodnawialne, naturalne kruszywa kopalne. Kruszywa te wykorzystują w swoim rozwiązaniu odpady powstające z procesów spalania. Wszystkie elektrociepłownie, które spalają nie tylko odpady, ale też paliwa, wytwarzają popiół. Najczęściej jest on składowany, a chodzi o to, aby zagospodarować go w odpowiedni sposób. Poprzez połączenie tworzyw sztucznych i tych odpadów z popiołów, opracowaliśmy lekkie kruszywo kompozytowe, mogące znaleźć zastosowanie w budownictwie i nie tylko – mówił prof. Przemysław Postawa, kierownik Katedry Technologii Automatyzacji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Politechnika Częstochowska jako jedyna Uczelnia w Europie została członkiem Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazków. Podczas spotkania rektor prof. Norbert Sczygiol otrzymał Dyplom Ambasadora Innowacji za wspieranie pracowników Uczelni. Został on nadany przez organizatorów wystawy EUROINVENT w Rumunii, gdzie rozwiązania naukowców z Politechniki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

BNO

 

Skip to content