Politechnika Częstochowska nie ustaje z pomocą dla Ukrainy

Już na wszystkich wydziałach Politechniki Częstochowskiej prowadzone są zbiorki darów dla Ukrainy. Studenci i wykładowcy segregują produkty wg ich rodzaju i pakują w zbiorcze pojemniki, by następnie wysłać je hurtowo na tereny objęte działaniami wojennymi. Uczelnia też aktywnie wspiera swoich studentów pochodzących z Ukrainy.

Wolontariusze apelują aby zamiast przygotowywać paczki z pojedynczymi produktami np. pastę do zębów, szczoteczkę, chusteczki itd., kupić kilka produktów tego samego rodzaju. Wszystkie te rzeczy pakowane są potem w zbiorczych kartonach. O postępach w zbiórce opowiedziała rzecznik Politechniki, Izabela Walarowska:

Od 26 lutego na Politechnice trwa zbiórka darów na rzecz obywateli Ukrainy. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i rozpoczęliśmy spontanicznie – tak z potrzeby serca – najpierw na jednym Wydziale Zarządzania, ale ta zbiórka objęła wszystkie nasze wydziały oraz budynek Rektoratu. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować w imieniu władz Uczelni oraz całej społeczności akademickiej wszystkim darczyńcom. Dary za pośrednictwem organizacji pozarządowych już w części trafiły na Ukrainę. W tej chwili jest szykowana kolejna taka partia darów, która trafi do gm. Firlej oraz do domu dziecka w Borysławiu na Ukrainie. Zbiórka jest w dalszym ciągu kontynuowana, choć lista potrzebnych rzeczy się zmienia.

Politechnika rezygnuje z przyjmowania zabawek oraz ubrań, z wyjątkiem odzieży zimowej lub termoaktywnej. Zbiórka to nie jedyne działania podejmowane przez Politechnikę. Uczelnia interesuje się także losem swoich studentów pochodzących z Ukrainy. Część z nich nie zdołała wrócić po przerwie semestralnej:

Na Politechnice Częstochowskiej studiuje 242 ukraińskich studentów. Na początku wojny dwudziestu z nich było na terenie Ukrainy. Kilku wróciło. W tej chwili jeszcze czternastu jest na obszarze działań wojennych. Mamy z nimi kontakt, zabezpieczone są ich rzeczy w akademikach, zostali też zwolnieni z opłat za akademiki. To wsparcie władz Uczelni było od samego początku. Stworzyliśmy specjalny punkt informacyjny w biurze studentów zagranicznych, gdzie każdy student ukraiński mógł przyjść i powiedzieć, jaki ma problem. Wszystkie potrzeby były rozpatrywane indywidualnie i taką pomoc, łącznie ze wsparciem psychologicznym, każdy student ukraiński miał zapewnioną.

W dalszym ciągu można się zaangażować w działania Politechniki. Zakupione dary można zostawić w specjalnie przygotowanych do tego miejscach, zwłaszcza na dwóch wydziałach: Zarządzania oraz Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Lista potrzebnych rzeczy jest stale aktualizowana. Można ją znaleźć na stronach internetowych oraz facebookowych Politechniki Częstochowskiej.

Skip to content