Politechnika przedstawiła strategię rozwoju na kolejne lata

29 marca, na Auli Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przedstawiona została strategia rozwoju uczelni na lata 2023-2027.

Politechnika wciąż dynamicznie się rozwija. W ten rozwój włączeni są także jej pracownicy, o czym mówi dr hab. Anna Korombel, pełnomocnik rektora do spraw strategii uczelni:

– Jeśli chodzi o doskonalenie jakości kształcenia, tutaj postawimy duży nacisk na rozwijanie kompetencji językowych naszych wykładowców. Na pewno chcemy podejmować różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy także pozyskać akredytacje certyfikatów dla kolejnych nowych kierunków kształcenia.

Uczelnia będzie się starała także o rozwój struktury dydaktycznej, w tym modernizację sal.

– Przymierzamy się do modernizacji wyposażenia laboratoriów na wszystkich wydziałach, sal dydaktycznych, a także do zakupu specjalistycznego oprogramowania, nowoczesnej aparatury, która pozwoli podnieść poziom nowoczesności naszej uczelni.

Patenty Politechniki są wykorzystywane głównie w regionie. Uczelnia chce to zmienić.

– Jeśli chodzi o rozwój sfery naszej nauki, chcemy duży nacisk położyć na rozwój laboratoriów, gdzie powstają nasze późniejsze patenty. Chcemy, by były wykorzystywane nie tylko przez podmiotów regionie, ale też w Polsce, Europie, ale i na świecie. Lecz kto wie – może jeszcze dalej, w końcu jesteśmy już na marsie z naszym łazikiem.

Zwracamy uwagę na ciągłość, a nie zamykanie się na kadencyjności. – podkreśla prof. Jerzy Wysłocki, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej. – Ta strategia to jest rok 2023-2027, a kadencja władz rektorskich kończy się w przyszłym roku. Dlatego chcemy jednocześnie wyznaczyć kierunki dla kolejnych władz, by zachować pewną ciągłość. By ten rozwój był stabilny.

Realizacja strategii rozwoju zostanie w pełni pokryta ze środków uczelni. Nadzór nad wdrażaniem poszczególnych zadań pełnić będzie rektor Politechniki.

LN

Galeria: Radio Fiat

Politechnika przedstawiła strategię rozwoju na kolejne lata

Skip to content