Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca od 3 października pomoc suszową dla rolników, którzy w tym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – mówi Dorota Majer, kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w Częstochowie. – Odkąd ruszył nabór wniosków o pomoc suszową, na konta rolników trafiło już ponad 180 milionów złotych. Z dnia na dzień rośnie liczba składanych wniosków – do biur powiatowych Agencji trafiło już ich ponad 90 tysięcy.

Wysokość kwoty, jaką otrzymają rolnicy, będzie regulowana przez określone czynniki.

– Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie – dodaje Majer.

Wnioski o pomoc suszową dostępne są do pobrania na stronie internetowej Agencji oraz w biurach powiatowych.

MSI

Skip to content