Ponad 20 tys. zgłoszeń do Straży Miejskiej w 2017 roku

W 2017 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali 21392 zgłoszenia z wnioskami o interwencję.

Zgłoszenia mieszkańców są priorytetem dla częstochowskich strażników miejskich. Każdy zgłaszający oczekuje tego, aby jego sprawa została jak najszybciej wyjaśniona. Mieszkańcy Częstochowy dzwonią po pomoc do Straży Miejskiej z różnymi sprawami.
Zgłoszenia dotyczyły głównie: zakłócenia spokoju i porządku publicznego – 8530 przypadków, porządek i czystość na terenie miasta – 3185 przypadków, – porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 2974 przypadków.

W pozostałych zgłoszeniach dominowały zdarzenia dotyczące: osób bezdomnych (2093 przypadki), awarii i utrzymania infrastruktury na terenie miasta (2084 przypadków), ochrony i opieki nad zwierzętami (1708 przypadków), zdarzeń o charakterze kryminalnym (511 przypadków), nielegalnego handlu (135 przypadków), wypadków i nadzwyczajnych zagrożeń ludności lub środowiska (33 przypadki).

Straż Miejska w Częstochowie apeluje do mieszkańców miasta o zgłaszanie popełnianych wykroczeń do dyżurnego Straży Miejskiej. Tylko szybka informacja połączona z szybką interwencją strażników miejskich może przyczynić się do ujęcia sprawców. Telefon alarmowy Straży Miejskiej to 986.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content